Ẩm thực

Hiša Budja

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:30 - 10:00
 • Thứ 2
  17:00 - 21:00
 • Thứ 3
  07:30 - 10:00
 • Thứ 3
  17:00 - 21:00
 • Thứ 4
  07:30 - 10:00
 • Thứ 4
  17:00 - 21:00
 • Thứ 5
  07:30 - 10:00
 • Thứ 5
  17:00 - 21:00
 • Thứ 6
  07:30 - 10:00
 • Thứ 6
  17:00 - 21:00
 • Thứ 7
  07:30 - 10:00
 • Thứ 7
  17:00 - 21:00
 • Chủ Nhật
  07:30 - 10:00
 • Chủ Nhật
  17:00 - 21:00

Thể loại ẩm thực

 • Món địa phương

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại